Algemene leveringsvoorwaarden

Op al onze transactie zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Vastgesteld door de Vakgroep GLAS van Bouwend Nederland, gedeponeerd bij de Griffie van de
Rechtbank te Amsterdam onder nummer 21/2019.

Uw kunt hieronder de algemene voorwaarden downloaden door ze aan te klikken:

Algemene leveringsvoorwaarden

Glashandel Wybenga B.V.