Algemene leveringsvoorwaarden

Op al onze transactie zijn de algemene voorwaarden van de GBO van toepassing.

Gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 117/2012.

Uw kunt hieronder de algemene voorwaarden downloaden door ze aan te klikken:

Algemene-Voorwaarden

Glashandel Wybenga B.V.