Algemene leveringsvoorwaarden

Op al onze transactie zijn de algemene voorwaarden van de GBO van toepassing.

Gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 117/2012.

U kunt onze algemene leveringsvoorwaarden hier downloaden.

Geen PDF reader deze kunt u gratis op adobe downloaden.

Glashandel Wybenga B.V.